Współpracować z Apolonią Bronakowską miałem przyjemność przy wielu projektach - od
tworzenia plakatów do identyfikacji graficznych festiwali teatralnych i instytucji kultury.
Przemycane w pracach Pani Apolonii pomysły świadczą o dogłębnej znajomości tematów,
których się podejmuje i wyjątkowo kreatywnym podejściu. W przeciwieństwie do wielu, Pani Apolonia przed rozpoczęciem prac zgłębiała każdy aspekt od podszewki, dzięki czemu jej spojrzenie na wykonywane projekty zawsze było szerokie.
Co najważniejsze, współpraca z Panią Apolonią wychodzi poza standardowe ramy dzięki jej fachowemu doradztwu. Krótko mówiąc - eksperckie spostrzeżenia i łatwość komunikacji
sprawiały, że otrzymywaliśmy zawsze więcej, niż wymagaliśmy, tak w sensie jakościowym
jak i ilościowym.

Profesjonalizm, nieszablonowe myślenie i otwartość Pani Apolonii powodują efekt twórczej
synergii - współpraca jest czystą przyjemnością, a jej kreatywne wyniki powstają w bardzo
miłej atmosferze. Pani Apolonia wyjątkowo rozumie świat kultury i sztuki, łącząc to ze
znajomością mechanizmów oddziałujących na ludzi/odbiorców. Dlatego też współpracę z nią polecam każdej instytucji kulturalnej (choć nie tylko), samemu mając nadzieję na jej
kontynuację.

Piotr Jędrzejas
Dyrektor Naczelny Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze

     
 • • •    translate  • • • 

I have had the chance to collaborate with Apolonia Bronakowska on many projects – varying from posters to graphic identification for theatre festivals and cultural institutions. Ideas conveyed in Apolonia’s works demonstrate her deep understanding of the topics she decides to tackle, as well has her creative approach. Unlike many others, before approaching the issue, Apolonia thoroughly studies it severy aspect, always obtaining a broad perspective within the undertaken projects.
Mosti mportantly, collaborating with Apolonia means exceeding standardwork frames thanks to her professional counselling. Briefly speaking, her expertise and ease in communication allowed us to always receive more than we expected – both in the quantitative and qualitative senses.
Apolonia’sprofessionalism, thinking out of the box, and openness lead to aneffect of creative synergy – the collaboration becomes sheer pleasure and its results are obtained in a very friendly atmosphere. Apolonia has an unusual understanding of the cultural and artistic world combined with the knowledge of mechanisms that affect therecipients / the audience.
As a result, I highly recommend collaborating with Apolonia to any cultural (and not exclusively) institution, myself hoping for possibilities of future cooperation.

Piotr Jędrzejas
General Manager of the Cyprian Kamil Norwid Theatre in Jelenia Góra

Apolonia Bronakowska jest osobą, z którą wielokrotnie współpracowałem tworząc oprawę wizualną spektakli w Teatrze im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze. 
Moja opinia dotycząca tej współpracy sprowadza się do kilku prostych i jasnych sformułowań – profesjonalizm najwyższej próby okraszony świetną dawką wyjątkowego poczucia humoru (często obecnego w jej pracach) przy jednoczesnym wyjątkowym wyczuciu artystycznym. Jest to dla mnie współpraca twórcza, którą z artystką chciałbym kontynuować pod każdą szerokością geograficzną. Jej współpraca z innymi teatrami, twórcami teatralnymi, czy artystami w kręgu (nie tylko) teatru nie będzie dla mnie żadnym zaskoczeniem, choć wiadomość o tym ucieszy mnie niezmiernie.

Szymon Bogacz
Kierownik Literacki Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze


 • • •    translate  • • •
​​​​​​​
Many a time have I collaborated with Apolonia Bronakowska, creating various visual aspects for the plays staged in the Cyprian Kamil Norwid Theatre in Jelenia Góra. My opinion regarding these collaborations can be summarised in a few simple words – exceptional professionalism topped with a great dose of humour (often visible in her works) accompanied by extraordinary artistic sense. Working with Apolonia has always been a creative process which I would like to continue regardless of the circumstances. News of Apolonia collaborating with other theatres and artists would be of no surprise for me, at the same time bringing a sincere smile to my face.
Szymon Bogacz
Literary Manager of the Cyprian Kamil Norwid Theatre in Jelenia Góra


„Na prace Apolonii Bronakowskiej trafiłem trochę przypadkiem, choć oboje jesteśmy absolwentami słynnego Liceum Plastycznego w Supraślu.
Widząc w jej prospołecznych plakatach pomysłowość i intrygujące rozwiązania graficzne ( dyplom na Poznańskiej ASP ), postanowiłem dać jej możliwość teatralnego debiutu przy plastycznym opracowaniu przedstawienia pt. "Noce sióstr Bronte"
S. Schneider w  Akademii Teatralnej w Warszawie w reż. B. Suchockiej w 2013 r.
Plakat, program i zaproszenie wyszły nad wyraz udanie, więc cały czas kontynuujemy naszą współpracę.
Jej graficzne rozwiązania zawsze interesująco współgrają z zamysłem twórców przedstawień, jak też są pewnym plastycznym dopełnieniem scenografii - co sobie niezwykle cenię.
Jako szczególne przykłady pozwolę sobie wymienić plakat i program do „Samobójcy?" wg. N. Erdmana w reż. K. Rekowskiego w Teatrze im C.K. Norwida  w Jeleniej Górze (2014 r.), oraz „Każdemu Everest" R. Paczochy w reż. P. Jędrzejasa (2015 r.) w tym samym teatrze.
Jeśli chcecie mieć Państwo „mocny i mądry" plakat, wyróżniający się oryginalną plastyką, zwróćcie się do niej bez obaw!"

Jan Kozikowski
 -scenograf-

 • • •    translate  • • • 

I first came across the works of Apolonia Bronakowska by accident, although we both graduated from the renown Fine Arts High School in Supraśl. Having noticed ingenious and intriguing graphic solutions in her posters (MA Diploma at the Poznań Academy of Fine Arts), I decided to give her a chance for a debut in the theatre environment in the plastic framework of the play entitled “Noce sióstr Bronte” – “The nights of the Brontë sisters” by S. Schneider at the Theatre Academy in Warsaw, directed by B. Suchocka in 2013 r. The poster and the programme were exceptionally good, that is why we have continued our collaboration ever since. The graphic solutions applied By Apolonia always coincide with the ideas of the plays’ authors, at the same time complementing the scenography, which I’ve always greatly appreciated. Exceptional were, among others, the poster and the programme for the play entitled “Samobójcy” “Suicides” by N. Erdman, directed by K. Rekowski at the Cyprian Kamil Norwid Theatre in Jelenia Góra (2014 r.), as well as „Każdemu Everest" – “Everest for Everyone” by R. Paczocha directed by P. Jędrzejas (2015 r.) at the same theatre. If you wish for a “strong and wise” poster which stands out with its original design, do not hesitate to address Apolonia.
Jan Kozikowski
 -scenographer-
back to top